İlkbahar Yaz 2022

Sudi Etuz, İlkbahar Yaz 2022 koleksiyonunda, memleketi Adana’dan yükselen Anavarza Efsanesi’ni yorumluyor. Hikâye, efsanenin geçtiği Anavarza Kalesi’ni günümüz Adana’sında görerek, geçmişle bugün, gerçekle simülasyon arasında bir panorama sunuyor. Arka plandaki tarihsel mekanlar ve Adana urban hayatına göndermelerle bir tür füzyon yaratılan filmin hikâyesinde, aşk ile çatışma unsurları epik bir formda işleniyor.