Sonbahar Kış 2021


Kültürlerarası bir elçi niteliği de taşıyan koleksiyon, Türk mitolojisindeki Orta Asya kültürlerinin izlerini harmanlıyor. Antik Türk kültüründe, dünyanın bir ya da daha fazla ejderha tarafından döndürüldüğü yani “evrildiği” düşünülürdü. “Kainat, var olan her şeyin tümü” anlamını taşıyan ‘Evren’ sözcüğü de etimolojik olarak kökenini ejderha (eviren ) kelimesinden almıştır.

Experience The Runway

360 VR
360 VR

Koleksiyona ait Ürünler